Zápisy ze schůzí

říjen 2011

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ZE DNE 4.10.2011