Uměleckoprůmyslové museum rozšiřuje díky darům své sbírky

24.10.2011, 10:26, spol-upm

Odborníky i nadšené laiky sdružuje Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která působí již patnáct let. Společnost má také velký podíl na rozšiřování sbírek musea.

 

 


 

 

"Alespoň jednou za měsíc se snažíme organizovat a střídat přednášky domácích a zahraničních odborníků společné návštěvy aktuálních výstav s výkladem autorů či kurátorů, prohlídky zajímavých a někdy i veřejnosti nepřístupných pražských objektů, a hlavně pak všemi oblíbené jarní a podzimní exkurze. Nechybí ani výlety po kulturních památkách vlasti a vedle toho i vícedenní poznávací zájezdy za hranice," vysvětluje Eva Klusáčková ze Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea. Přležitostí k mnoha milým setkáním je pak tradiční letní zahradní slavnost, která se koná na zahradě musea.


Záměry a stanovy společnost vycházejí z idejí původních přáte musea - ty však byly uloženy k ledu, když se v roce 1948 ujal moci komunisté. Činnost samostatných spolků, institucí a organizací přestala být věcí státního zájmu, tedy ani společnost neměla žádnou šanci. Naděje nadešla jen nakrátko v roce 1968.


Skutečnou možnost znovu ustavit společnost „přátel musea" ve smyslu původních záměrů i stanov přinesly až změny při obnovování občanské společnosti, k nimž došlo teprve po listopadu 1989. Tehdy snaha lidí stejných zájmů, vedených dobrou vůlí pomáhat museu, vedena iniciativou osvícené ředitelky Heleny Koenigsmarkové, dala vzniknout dnešní Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea.


Ustavující schůze se konala v lednu 1996. Mezi prvními členy a mecenáši byli například Otakar Motejl, proslulí skláři Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou, Jana Kybalová, William Lobkowicz a další.


První předsedkyní společnosti byla zvolena docentka Jana Kybalová, vynikající specialistka především v oboru historické keramiky.


Volba to byla šíastná, protože její obrovské znalosti, rozhled a také ovšem sama její vůdčí osobnost dokázaly Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea dát nejen kulturní náplň, ale také ducha spolupráce, přátelství a vzájemného respektu.

 

 

Měsíčník Praha 1 - červenec/srpen 2010 - strana 24.

 

 
« Zpět


Diskuse: "Uměleckoprůmyslové museum rozšiřuje díky darům své sbírky"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře