Poslední soud v umění středověku

15.05.2012, 11:05, JUDr. Milan Čapek


Dne 12. dubna 2012 proběhla na Katolické teologické fakultě UK přednáška, kterou zorganizovala Společnost přátel UPM v Praze. Tématem přednášky byl Poslední soud v umění středověku a přednášející byla paní PhDr. Veronika Horová, historička umění a nám známá blízká spolupracovnice naší společnosti. Téma Poslední soud v umění středověku bylo tématem její diplomní i doktorské práce a je zájmem jejího bádání. Přednáška měla velice dobrou úroveň a byla doprovázena rozsáhlou obrazovou dokumentací z církevních objektů v cizině i Čechách.


Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane konec světa. Pak by měl být každý člověk zvlášť souzen a dostane se buď do nebe nebo do pekla. Ve výtvarném umění středověku byl častým námětem. Můžeme se s ním u nás například setkat na jižní stěně katedrály svatého Víta, v mozaice z let 1370-1371. Patrně nejslavnější vyobrazení posledního soudu je v Sixtinské kapli od Michaelangela Buonarrotiho, který vznikl na objednávku papeže Pavla III. A měl varovat katolíky, aby setrvali ve víře v období reformace.

Poděkování, kromě přednášející PhDr. Veroniky Horové patří i Ústavu pro dějiny křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK a jmenovitě jejímu řediteli prof. Jiřímu Kuthanovi Csc., který nám vyšel vstříc a poskytl posluchárnu pro tuto akci a panu Mgr. Františku Zárubovi z téhož Ústavu, který nám byl taktéž nápomocen.
Škoda, že účast na přednášce neodpovídala zajímavosti akce.

Milan Čapek

 

 
« Zpět


Diskuse: "Poslední soud v umění středověku"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře