Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300

02.03.2015, 20:58, JUDr. Milan Čapek

 

nahrobek sv Vintir 

Dne 26. února 2015 jsme měli možnost navštívit výstavu Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci evropy 800-1300 ve Valdštejnské jízdárně, kde nám byl průvodcem pan Mgr. Bouček z Národní galerie, lektorského oddělení Anežského kláštera. Dostalo se nám vysoce kvalifikovaného odborného výkladu za což našemu průvodci děkujeme. Náš dík patří i Národní galerii v Praze a dalším níže uvedeným spolupořadatelům. Zde naleznete pár fotografií z naší návštěvy.


poster

 

Datum konání: 07.11.2014 – 15.03.2015
Místo konání: Valdštejnská jízdárna

Prosba „Otevři zahradu rajskou“ je převzata z modlitby slavného Sugera, opata kláštera Saint Denis u Paříže. Národní galerie v Praze zve jejím prostřednictvím k návštěvě jedinečné výstavy raně středověkého umění. Dosud nikdy se u nás nepodařilo shromáždit vybraná díla dané epochy v takovémto počtu a především v takovéto kvalitě. Na dvě stě padesát exponátů svezených z celého Česka a ze šesti dalších zemí dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy.

Výstava prostřednictvím vybraných exponátů především z oblastí užitého umění, sochařství, knižní malby a architektury prezentuje vysokou duchovní a uměleckou kulturu benediktinského řádu ve střední Evropě v době raného středověku. Důraz je kladen též na dějiny středoevropských států v období raného novověku při zdůraznění nezastupitelné role benediktinského řádu během této epochy.

Výstavu uspořádala Národní galerie v Praze ve spolupráci s Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze za podpory Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Národního muzea a Správy Pražského hradu.

 

Oficiální webové stránky projektuhttp://vystava-benediktini.cz/

 
« Zpět


Diskuse: "Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300"
Datum: Jméno: Komentář:
06.03.2017, 06:20 ronrogers thanks
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře