O všem trochu neboli pêle-mêle

24.01.2013, 08:45, spol-upm


Pobídl mě náš laskavý pan předseda, abych přispěla na stránky Společnosti svou esejí. Esej je podle Akademického slovníku cizích slov "útvar duchaplně a na vysoké (umělecké) stylistické úrovni pojednávající o otázkách kultury, filozofie, o aktuálních společenských problémech ap."

Přemýšlela jsem, co asi bych mohla - na mnohem přízemnější úrovni - napsat spolku profesionálů v umělecké (umělecko-průmyslové) branži. Koho by zajímalo, jak mě empatická Evička Klusáčková "vylovila" z bazénu na zájezdu v Turecku, pochopila, že jsem po nedávné smrti manžela v depresi a doporučila přihlásit se k vám. To jsem udělala, a tak už deset let mám to potěšení účastnit se zajímavých přednášek, zájezdů, návštěv, výstav a kulturních památek, učit se a žasnout, to vše v kruhu milých a na rozdíl ode mne skutečně znalých lidí.

Což mě přivádí k zamyšlení nad tím, co znamená pro laiky styk s uměním. Nedávno mj. o tom mluvili v televizním pořadu současný a bývalý předseda ČAV, profesoři Drahoš a Pačes. Věda se nedá dělat bez fantazie; tu rozvíjí umění, říkali.

A citát z Ch. Darwina (nechme stranou jeho dnes částečně zpochybňovanou evoluční teorii): "Téměř jsem ztratil umělecký vkus k obrazům a hudbě. Můj rozum se, zdá se, stal jakýmsi strojem, zobecňujícím množství faktů do podoby zákonitostí. Kdybych měl začít svůj život od počátku, stanovil bych si pravidlo alespoň jednou týdně číst nějaké poetické dílo nebo poslouchat dobrou hudbu. Protože pak by se mi možná podařilo uchovat stálou činností ty části mozku, které mi odumřely. Ztráta vnímavosti k podobným věcem je ztrátou štěstí; je možné, že působí škodlivě na intelekt a každopádně způsobuje nenapravitelnou škodu mravnímu rozvoji osobnosti, neboť oslabuje její citovou stránku."

Což mě přivádí k námětu, aby do koncepcí boje proti korupci (velký šlágr naší současné "politické scény") byl zakomponován nový prvek: informace voličům o tom, jakým zájmům se věnují kandidáti; co čtou, jakou výstavu si vybavují z poslední doby a proč atp. Obzvlášť pikantně by to vyznělo u některých ministrů kultury. Ale v duchu Darwinovy teze určité vodítko i u ostatních.

Avšak zpět k tématu. Jelikož jsem právnička, tak jsem si všímala, kolik mužů kultury (a asi i nějaké ženy by se našly) je z řad vystudovaných nebo zběhlých právníků. Namátkou: Bohumil Hrabal, Jan Werich, Václav Holzknecht, Gérard Philipe (starší generace zejména dam si pamatuje tohoto oduševnělého, velice pohledného herce, dnešním jazykem sexsymbolu), H. de Balzac, P.I. Čajkovskij, Kamil Lhoták atd. Ovšem, důvody jsou různé: někdy to začíná potřebou odpočinout si od suché abstraktní disciplíny, jindy od počátku tíhnutí k umění, načas překryté realistickou snahou (často pod vlivem rodičů) vsadit na materiální jistoty.

Závěrem. Od paní Ireny Brabcové nám občas chodí upozornění na kulturní akce. Dovolím si dvě přidat. Ještě do soboty 26.1. je v Galerii Smečky výstava Jiřího Slívy. Od 10 do 18 hod. Možnost hodinku se bavit, smát, obdivovat intelektuální jemný humor.

A druhý tip, už na příští leden. Letos 12.1. se konal zájezd na výstavy betlémů do Telče a Třešti. V Třešti lze navštívit Muzeum betlémů a také domácnosti, které udržují tradici stavění velkých betlémů, staré figurky a doplňky, k nimž každá generace přidává nové výtvory. Člověk se octne tak trochu v pohádce. Rozmanitost, vynalézavost, úcta k tradici (vyřezávají a hosty přijímají staří i vnuci). Radost ze setkání s milými lidmi.

Informaci o zájezdu jsem našla na Vánoční výstavě (podzemí hned u vchodu do areálu Betlémské kaple), pořádá Svaz přátel bonsají každý prosinec. Jděte se tam podívat na betlémy staré i nové, na různé varianty českého roku.

Ještě v čase povánočním zdravím srdečně případné čtenáře tohoto popovídání.
Taisia Čebišová


Tento text napsala pro naše webové stránky paní Doc.JUDr. Taisia Čebišová,Csc., která řadu let působila na Právnické fakultě UK (katedra správního práva a správní vědy) a na Fakultě sociálních věd UK. Spoluautorka několika učebnic správního práva. Autorka monografie o státní službě. Členka Společnosti přátel UPM.
 
« Zpět


Diskuse: "O všem trochu neboli pêle-mêle"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře