Návštěva výstavy 1912 v Obecním domě

19.12.2012, 11:53, JUDr. Milan Čapek

22.11.2012 jsme navštívili výstavu „1912“ uspořádanou ke 100. výročí otevření Obecního domu, jejímž kurátorem je Otto M. Urban. I přesto, že se nám nepodařilo zabezpečit kvalifikovaného průvodce, měla návštěva výstavy mezi členy, kterých se sešlo více než čtyřicet, velice dobrý ohlas.

 

Pozoruhodně zajímavé se ukázalo libreto výstavy, ke kterému pan Otto M. Urban na webových stránkách Obecního domu říká: „Otázkou bylo především, jak sté výročí otevření Obecního domu prezentovat? Čím a jak takovou výstavu naplnit, aby přinesla i nový či odlišný pohled na dané téma? Důležitým faktem v těchto úvahách bylo i to, že historie Obecního domu byla již velice podrobně a kvalitně zpracována, což umožnilo přímo vycházet z předcházejících bádání. Ukázat na nové výstavě pouze známé studie, návrhy, architektonické kresby a modely se od počátku zdálo jako nedostatečné. Klíčem se ukázala skutečnost, že se na podzim roku 1912 ve výstavních prostorách Obecního domu souběžně uskutečnily i významné výstavy Skupiny výtvarných umělců a Uměleckého sdružení Sursum.“


 

Díky tomuto přístupu jsme měli možnost na výstavě vidět nejen díla umělců bezprostředně spjatých s výzdobou Obecního domu např. Alfonse Muchy, Jana Preislera, Josefa Weniga, Karla Špillara, Maxe Švabinského, Františka Ženíšeka, J.V.Myslbeka, Ladislava Šalouna a dalších, ale i Jana Konůpka a Josefa Váchala ze sdružení Sursum a díla českých kubistů Emila Filly, Otto Gutfreunda, Josef Gočára a dalších. Průvodní texty výstavy seznamují návštěvníky s kulturně společenskými informacemi z roku 1912. Pro zajímavost uvádíme, že jedním z autorů textů výstavy je i pan Mgr. Filip Wittlich Ph.D, kurátor UPM v Praze a řada exponátů byla zapůjčena z tohoto muzea. Netradiční instalace je dílem předního českého designerského studia Olgoj Chorchoj v čele s Michalem Froňkem.

Výstava je otevřena do 31.01.2013.

 

Fotodokumentaci z části nafotil pan Petr Prchal a z části je převzata z dokumentů, které byly k výstavě publikovány. Organizačně návštěvu výstavy, která nebyla původně v našem plánu, zabezpečila tajemnice společnosti paní Irena Brabcová.

 
« Zpět


Diskuse: "Návštěva výstavy 1912 v Obecním domě"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře