Komentáře

Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300

 

nahrobek sv Vintir 

Dne 26. února 2015 jsme měli možnost navštívit výstavu Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci evropy 800-1300 ve Valdštejnské jízdárně, kde nám byl průvodcem pan Mgr. Bouček z Národní galerie, lektorského oddělení Anežského kláštera. Dostalo se nám vysoce kvalifikovaného odborného výkladu za což našemu průvodci děkujeme. Náš dík patří i Národní galerii v Praze a dalším níže uvedeným spolupořadatelům. Zde naleznete pár fotografií z naší návštěvy.

 
thanks
ronrogers, 06.03.2017, 06:20 Odpovědět
Thanks for sharing this good post.You are sharing experience of traveling to exhibition opens garden of Eden.Its a good blog and getting a picture of that place through your blog.Thanks for sharing.An essay is a well researched and logically structured answer to a particular question. It is assessing the information or ideas relevant to the essay topic.Try to write better and make your essay better at any level.Its the better way for you to make your essay with good contents.Visit http://www.essayguardian.com/.
 

Přidat komentář


Jméno:

Název:


Komentář: