Marta Hráská

Marta Hráská, významná dárkyně UPM v Praze.

Marta Hráská (nar. 1.3.1913 – zemřela 12.03.2001) od roku 1993 darovala do sbírek muzea řadu cenných darů ze sbírky svého manžela pana PhDr. Josefa Hráského. Ten byl vynikajícím archivářem a vysoce kvalifikovaným muzejním pracovníkem hlavně v oblasti uměleckých řemesel. Po letech politických perzekucí pracoval od počátku 60. let ve Státním židovském muzeu, zde především sepisoval muzejní sbírky, připravoval výstavy a po několik let byl pověřen i jeho řízením. Doktor J. Hráský vypracoval několik odborných studií o dějinách pražských zlatníků a stříbrníků. Zde lze uvést např. jeho práce publikované v odborných časopisech a sbornících:
Židovští zlatníci v Praze (Umění a řemesla 1968), Z dějin cínařského řemesla (Umění a řemesla 1971), Výrobní značky zlatnických, stříbrnických a ozdobnických mistrů v Čechách 1806-1890 (vydáno 1981 UPM), Zlatníci pražského baroka (vydáno 1987 UPM). Jako členem komise, jež měla dohled nad výkupem starožitností do ciziny, si získal zásluhy na záchraně mnoha starožitností pro české muzejní sbírky. Zemřel v roce 1981.

Z velkorysých darů, které paní Marta Hráská darovala UPM, můžeme například uvést její dar z roku 2000, mosaznou tepanou misku z počátku 16. stol. vyrobenou v Norimberku, jejíž odhadní cena byla určena ve výši 500 000,- Kč. Po své smrti odkázala UPM v Praze, Národnímu muzeu a Národní galerii celou řadu umělecky hodnotných předmětů.


Za její donátorskou činnost bylo paní Martě Hráské uděleno čestné členství Společnosti přátel UPM v roce 1997.