Jiří Waldes

Jiří Waldes (1917 v Praze)

waldes_2


 

Syn  známého prvorepublikového obchodníka a především průmyslníka Jindřicha Waldese (viz. přiložené foto)  a jeho manželky Hedviky. Rodina Waldesů spoluvlastnila vršovickou továrnu Waldes Co., vyrábějící  např. patentky Koh-i-noor, jejichž proslulou ochrannou známku“Miss Kin“ z roku  1912 navrhl Vojtěch Preissig a námětem mu  byl portrét malíře  Františka Kupky, který na svém obraze namaloval americkou přítelkyni Jindřicha Waldese s patentkou v oku. 

waldes_3


V roce 1939 rodina Waldesů mimo pana Jindřicha Waldese před zabráním Československa nacisty opustila republiku a emigrovala do USA. Otec Jindřich, který nestihl odjet,  byl  1. září 1939 zatčen gestapem a následně deportován do koncentračních táborů Dachau a Buchenwald. Zde byl zavřen do poloviny roku 1941, kdy se jej rodině podařilo vykoupit.  

Při návratu lodí za svojí rodinou do USA umírá 2. července 1941 v Havaně ve věku 63 let.

waldes_1


Jindřich Waldes byl velký znalec a sběratel a mecenáš umění. Jeho sbírky, do kterých investoval nemalé finanční prostředky obsahovaly cenné obrazy, sochy, kresby, grafiky, sklo, porcelán a další cenné umělecké předměty. Založil v roce 1916 ve Vršovicích unikátní Muzeum spinadel (hlavní část těchto sbírek, cca 4000 ks,  je uložena v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou) se specializovanou knihovnou. Pod nátlakem byl nucen svoji sbírku umění prodat Protektorátu Čechy a Morava a její část byla umístěna v dnešní  Národní galerii. K vrácení nedošlo ani po roce 1945. Část sbírky se rodině Waldesů vrátila až v rámci restitucí po roce 1989. UPM zahájilo vstřícné jednání s rodinou Waldesů ( synové Jiří a Miloš) a ta v roce 1995  věnovala UPM část tzv. Karlštejnského pokladu (387 uměleckých předmětů), který je významným exponátem muzejní sbírky a byl ministerstvem kultury ČR prohlášen za movitou kulturní památku. Následně rodina část sbírek prodala, některé získaly další muzejní a galerijní instituce. UPM v Praze využilo také této možnosti a odkoupilo některé další umělecké předměty, zejména drobnou grafiku. V roce 2000 u příležitosti vyznamenání pana Jindřicha Waldese in memoriam medailí za zásluhy prezidentem republiky Václavem Havlem, předal Jiří Waldes jeho prostřednictvím do sbírek UPM vzácnou brož původně též z pokladu (viz. přiložené foto). 

 

Panu Jiřímu Waldesovi bylo čestné členství Společnosti přátel UPM uděleno v roce 1997 a naše Společnost jej vnímá, jako možnost vzdát hold zásluhám  celé rodiny.

 

Více ke Karlštejnskému pokladu v článku Karlštejnský poklad, časopis Umění č.35/1987, str. 490-497, autor PhDr. Libuše Urešová