Jiří Emler

Mudr. Jiří Emler

jiriemler

MUDr. Jiří Emler (nar. 13.06.1932) – sběratel umění a aktivní člen naší společnosti, jeden z nejvýznamnějších žijících dárců muzea, který od roku 1986 věnoval muzeu stovky hodnotných darů z rodinné sbírky. Jedná se převážně o sklo, porcelán, nábytek, šperky, hodiny a drahé kovy. Pan MUDr. J. Emler je podobně štědrý i k ostatním kulturním institucím České republiky (Národní galerie, Muzeum umění v Olomouci), kterým taktéž věnoval mnoho cenných darů. Část těchto darů, soubor historického nábytku zapůjčilo UPM v Praze do expozice soukromého zámku Nové Hrady ve Východních Čechách.

Doktoru Jiřímu Emlerovi bylo čestné členství Společnosti přátel UPM uděleno v roce 1997.