Anna Fárová

Anna Fárová, historička umění, kurátorka, sběratelka fotografie

annafarova

PhDr. Anna Fárová (1928 Paříž – 2010 Jindřichův Hradec), se proslavila jako historička umění specializující se na českou a světovou fotografii. V letech 1970 – 1977 pracovala ve sbírce fotografie UPM v Praze. V roce 1977, kdy podepsala Chartu 77, byla nucena z muzea na příkaz nadřízených orgánů odejít, ale nadále se aktivně věnovala fotografii. Jejím přínosem byla nová sbírková koncepce, významné akvizice klasiků, ale i mladší fotografické generace, a řada významných domácích i zahraničních výstavních projektů, kterými přispěla k uznání české fotografie na mezinárodním poli. Po roce 1989 byla členkou vědecké rady muzea. Vedle muzejních akvizic Anna Fárová vytvořila i svoji rozsáhlou soukromou sbírku výtvarného umění a fotografie. Část této sbírky (ona sama ji nazývala Sbírkou Anny Fárové, která mimo jiné obsahuje fotografie Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho, Tibora Hontyho a dalších) nabídla v roce 2000 k zakoupení do fondů UPM a to ji odkoupilo. Čestnou členkou Společnosti přátel UPM v Praze se stala v roce 1998.