O společnosti

K hlavním aktivitám Společnosti patří deset i více programových akcí v roce, kdy se snažíme (minimálně jednou měsíčně) organizovat a střídat přednášky domácích i zahraničních odborníků, společné návštěvy aktuálních výstav s výkladem autorů či kurátorů, prohlídky zajímavých a někdy i veřejnosti nepřístupných pražských objektů, a hlavně pak všemi oblíbené jarní a podzimní exkurze a výlety po kulturních památkách vlasti a vedle toho i vícedenní poznávací zájezdy za hranice. Letní zahradní slavnosti, pořádané spolu s muzeem za zahradě UPM, patří také k akcím milým a nepominutelným,  k čemuž přispívá svým půvabem i zahrada sama.

 

Během uplynulých let stala se Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze společností přátel, kteří se navzájem ctí a udržují si vzájemné kontakty, vztahy a přátelství i mimo oficiální setkání, je jsou nejenom zdrojem poučení, ale i radosti, dobré nálady - třeba u sklenky vína.

 

Těšíme se do příštího desetiletí a s radostí v naší Společnosti uvítáme nové členy, ať už to jsou lidé blízkých profesí či laičtí milovníci umění, kteří pomohou vnést do života nové náměty a iniciativu a věříme, že se mezi námi zalíbí všem, kdož se aktivně zajímají o kulturu, a to nejen výtvarnou.

 

 

   společné foto
   Skupinové foto z Členské schůze 2013