Kontakt

Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze
ulice 17.listopadu 2
110 00 Praha 1

 

Najdete nás zde

 

registrace: Min.vnitra VS/1-20303/93-R dne 21.4.1993

IČO: 49370502 DIČ: CZ49370502

č.účtu: 19-5602690267/0100

 

 

Jednatel: Irena Brabcová tel.: 731 155 566, email: irenabrabcova@seznam.cz 

 

Pravidelná setkání:  každá 2. a 4. středa v měsíci od 17 hodin v muzejní kavárně.