Z proběhlých akcí

Trmalova vila

30.06.2013, 19:46 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1506

25. dubna 2013 proběhla prohlídka Trmalovy vily v Praze Strašnicích. Tento rodinný dům pro pana Františka Trmala a jeho manželku Růženu navrhl architekt Jan Kotěra roce 1902 a postaven byl o rok později v nově založené zahradní čtvrti, která vyrostla na místě bývalých polí. Spolu s domem J.Kotěra (kterému v té době bylo 31 let) navrhl i zahradu. Návštěvu vily nám umožnila Umělecká agentura Foibos (ta je mimo jiné spoluvydavatelem známé knižní edice Slavné pražské vily). Foibos má objekt od roku 1999 v nájmu od Městské části Praha 10, která provedla v letech 1998 – 2001 rozsáhlou rekonstrukci a zrestaurování nemovitosti. Více než kvalifikovanými průvodci nám byli ředitelka expozice paní PhDr. Kristýna Jiráková a pan Mgr. Josef Černý

Celý článek...

Rezidence primátora

15.05.2013, 11:36 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 2226

Dne 14. března 2013 jsme měli možnost navštívit Rezidenci pražských primátorů, která se nachází v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí. Rezidence se zpravidla otvírá pro veřejnost pouze 28. října ke dni výročí vzniku republiky. Návštěvu nám umožnil pan primátor doc. Bohuslav Svoboda, za což mu Společnost přátel UPM v Praze velice děkuje. Průvodcem nám byl mimo jiné majordomus pan Ing. Bohumil Váchal, zasvěcený znalec těchto prostor.

Celý článek...

Přednáška Trh s uměním a jeho vývoj

15.04.2013, 13:19 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1343

Dne 28. února 2013 proběhla v knihovně Umělecko průmyslového musea přednáška s následnou besedou
na téma Trh s uměním a jeho vývoj.

Referujícími byli pánové Mgr. Ing. Miroslav Zíka a PhDr. Michal Šimek, oba dva znalci z aukčního domu Dorotheum. Pan M. Zíka zde působí jako znalec užitého umění a pan M. Šimek jako znalec výtvarného umění. Moderováním besedy a následné diskuse se k naší radosti ujal pan PhDr. Radim Vondráček, hlavní kurátor UPM v Praze.

Celý článek...

Předjaří v Královské zahradě

28.03.2013, 10:02 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1621

Ve čtvrtek 26. února 2013 členy Společnosti provedl výstavou Předjaří v Královské zahradě její autor Mgr. Jaroslav Sojka. Mimořádně, poprvé v historii, po dobu 10 dnů byl pro veřejnost zpřístupněn empírový skleník na Pražském hradě. V renovovaných historických prostorách z první poloviny 19. století (okolo roku 1820) byla nainstalována výstava 150 historických svícnů z inventáře Pražského hradu a zámku Lány. Měli jsme možnost vidět umělecké řemeslo vysoké úrovně z různých materiálů, svícny z obecného kovu, slitin (mosaz, zinkál, litina), cínu, bronzu, (často zlacené v ohni) a stříbra. Svojí barevností a krásou budily pozornost svícny z porcelánu. Svícny období baroka, empíru, biedermeieru, druhého baroka či pozdního historismu.

Celý článek...

Informace z Členské schůze

11.03.2013, 13:57 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1340

Informace o jednání Členské schůze Společnosti přátel UPM v Praze

Členská schůze Společnosti přátel UPM v Praze se konala 21.01.2013
v knihovně UPM od 18.00 hod. za účasti 88 členů. Jednání zahájil a členy Společnosti a ředitelku UPM v Praze paní PhDr. Helenu Koenigsmarkovou přivítal předseda JUDr. Milan Čapek. Úvodem požádal přítomné členy Společnosti o uctění minutou ticha památky paní Hermíny Duškové čestné členky společnosti, která zemřela v únoru 2012 ve věku nedožitých 102 let.

Celý článek...

Prohlídka Kostela Svatého Václava v Praze Vršovicích

25.02.2013, 11:25 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1597


Ve čtvrtek 13. prosince 2012 přijal pozvání Společnosti a po roce nás opětovně provázel historik architektury pan ing. arch. Zdeněk Lukeš. Pokračovali jsme v prohlídce kostelů Prahy. Po loňské prosincové prohlídce Plečnikova kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, se tentokrát stal naším cílem Kostel svatého Václava v Praze Vršovicích. Přednáška pana architekta Lukeše byla tradičně na vysoké úrovni a poskytla nám řadu informací, které v průvodcích nenajdeme a ozřejmil nám, co předcházelo rozhodnutí o výstavbě tohoto kostela, a jaké problémy a peripetie s výstavbou byly spojeny ( u zrodu myšlenky na výstavbu kostela v roce 1902 stál vršovický farář František Dusil a jím založený Spolek pro zbudování nového katolického chrámu páně ve Vršovicích).

Celý článek...

Přednáška Staroměstský orloj

04.02.2013, 11:50 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1714


6. prosince 2012 jsme se v kavárně Uměleckoprůmyslového muzea po roce opět sešli s panem Mgr. Milošem Klikarem a tématem jeho přednášky byly znovu stroje času (hodiny). Miloš Klikar, který je velikým znalcem této problematiky a zároveň i předním sběratelem časoměrných přístrojů (jeho zájem se především soustředí na „švarcvaldky“), nyní hovořil o Pražském (Staroměstském) orloji, unikátním technickém zařízení na měření času a zároveň umělecké památce.


Celý článek...

Návštěva výstavy 1912 v Obecním domě

19.12.2012, 11:08 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1547

22.11.2012 jsme navštívili výstavu „1912“ uspořádanou ke 100. výročí otevření Obecního domu, jejímž kurátorem je Otto M. Urban. I přesto, že se nám nepodařilo zabezpečit kvalifikovaného průvodce, měla návštěva výstavy mezi členy, kterých se sešlo více než čtyřicet, velice dobrý ohlas.

 

Pozoruhodně zajímavé se ukázalo libreto výstavy, ke kterému pan Otto M. Urban na webových stránkách Obecního domu říká: „Otázkou bylo především, jak sté výročí otevření Obecního domu prezentovat? Čím a jak takovou výstavu naplnit, aby přinesla i nový či odlišný pohled na dané téma? Důležitým faktem v těchto úvahách bylo i to, že historie Obecního domu byla již velice podrobně a kvalitně zpracována, což umožnilo přímo vycházet z předcházejících bádání. Ukázat na nové výstavě pouze známé studie, návrhy, architektonické kresby a modely se od počátku zdálo jako nedostatečné. Klíčem se ukázala skutečnost, že se na podzim roku 1912 ve výstavních prostorách Obecního domu souběžně uskutečnily i významné výstavy Skupiny výtvarných umělců a Uměleckého sdružení Sursum.“

Celý článek...

Prohlídka Olšanských hřbitovů

20.11.2012, 09:56 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1568

Ve čtvrtek 25. října 2012 se uskutečnila prohlídka kulturně historických památek Olšanského hřbitova, na téma Olšanský hřbitov – Pražské sochařství 19. století.

Průvodcem nám byl znalec tohoto tématu pan Adam Hnojil.

Celý článek...

Zájezd Karlovy Vary 2012

13.11.2012, 09:42 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 1406


V sobotu 22. září 2012 se uskutečnil spolkový jednodenní autobusový zájezd, cílem byly Karlovy Vary.

Poznávací cestu do Karlových Varů jsme zahájili překvapením, které pro nás nachystala PhDr. Veronika Horová, zastávkou a prohlídkou exteriéru románského emporového (tribunového) kostela Svatého Jakuba Většího ve Vroutku, který byl postaven patrně na počátku 13. století.
Celý článek...

Zahradní slavnost 2012

29.10.2012, 13:28 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1251

28. června  2012 se uskutečnila ZAHRADNÍ SLAVNOST, tradiční setkání členů společnosti a pracovníků UPM v Praze, v zahradě muzea.

 

Celý článek...

Návštěva výstavy FERDINAND V. DOBROTIVÝ A UMĚNÍ JEHO DOBY

09.10.2012, 09:58 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1357


21. června 2012 členové společnosti navštívili v Královském letohrádku (Belvederu) a v Císařské konírně Pražského hradu výstavu FERDINAND V. DOBROTIVÝ A UMĚNÍ JEHO DOBY, jejíž kurátorem byl Mgr. Jaroslav Sojka, místopředseda Společnosti přátel UPM v Praze. Výstava zajímavým způsobem zachytila život posledního korunovaného českého krále, který byl rakouským císařem od r. 1836 do r.1848 kdy abdikoval. Následně žil na Pražském hradě, kde také v roce 1875 zemřel. Pohřben je v Kapucínské kryptě ve Vídni.
Celý článek...

Zájezd do Kutné Hory

03.07.2012, 11:38 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1585V sobotu 2. června 2012 se konal jednodenní autobusový zájezd do Kutné Hory s cílem navštívit Kostel Nanebevzetí pany Marie v Sedlci a zejména si prohlédnout výstavu Europa Jagellonica 1386 - 1572 / Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, která od 20. května 2012 probíhá v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře a je jednou z hlavních výstavních akcí, které se uskuteční v letošním roce v České republice.


Nejdříve jsme si prohlédli stavební dílo Jana Santiniho Aichla sedlecký klášterní Kostel Nanebevzetí pany Marie. Teprve 26-letému umělci byla přestavba kostela svěřena v roce 1703 a dokončená stavba kostela byla znovu vysvěcena roku 1708. Ve své době se jednalo o největší kostel v Českých zemích. Santini zde poprvé spojuje gotiku s barokem (barokizující gotika) a tento dominantní jev jeho tvorby, jej provází až do konce života. Kostel byl znovu otevřen po veliké rekonstrukci před dvěma lety.

Celý článek...

Prohlídka Kaple sv. Václava

19.06.2012, 13:19 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1437

Ve čtvrtek 24. května 2012 se uskutečnila prohlídka Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, průvodcem nám byl prof. Jan Royt, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK a Mgr. Jaroslav Sojka, který nám návštěvu tohoto uměleckého skvostu zabezpečil a u výkladu pana profesora, svého učitele, asistoval.

Interiér kaple byl v letech 2006-2011 rozsáhle restaurován. Výzdobě kaple dominuje především cyklus nástěnných maleb ze života sv. Václava a úžasná drahokamenová inkrustace na jejích stěnách.

Celý článek...

Prohlídka Kostela Matky Boží před Týnem

01.06.2012, 11:53 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1364


Dne 26.04.2012 se uskutečnila prohlídka Kostela Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám), který patří mezi nejvýznamnější pražské kostely období gotiky. Jeho architekturu ovlivnili mistři z pražské katedrální huti Matyáše z Arrasu a zejména Petra Parléře.

 

Z umělecko řemeslných prací jsou zde např.: cínová křtitelnice z roku 1414, nejstarší a největší v Praze, kamenná kazatelna a pozdně gotický oltář s dřevořezbou Kristova křtu od Podunajského mistra, zvaného podle signatury monografista IP. Velmi cenná jsou dvě díla tzv. Mistra Týnské kalvárie z počátku 15. století – Týnská madona a sousoší Kalvárie v závěru severní lodi a pozdně gotický kamenný baldachýn z roku 1493, který snad pochází z dílny Matěje Rejska. Krásné jsou i obrazy od Karla Škréty, především obraz na Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři z roku 1649 a varhany od Jana J. Mundta z roku 1670-1673.

Celý článek...

Poslední soud v umění středověku

15.05.2012, 10:58 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1668


Dne 12. dubna 2012 proběhla na Katolické teologické fakultě UK přednáška, kterou zorganizovala Společnost přátel UPM v Praze. Tématem přednášky byl Poslední soud v umění středověku a přednášející byla paní PhDr. Veronika Horová, historička umění a nám známá blízká spolupracovnice naší společnosti. Téma Poslední soud v umění středověku bylo tématem její diplomní i doktorské práce a je zájmem jejího bádání. Přednáška měla velice dobrou úroveň a byla doprovázena rozsáhlou obrazovou dokumentací z církevních objektů v cizině i Čechách.

Celý článek...

Prohlídka Lobkowiczského paláce

19.04.2012, 08:55 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1668


SPUMP v Lobkowiczském paláci


Ve čtvrtek 22. března 2012, v nádherném jarním odpoledni, se přes 40 členů našeho spolku sešlo v Jiřské ulici na Pražském hradě. V jediném soukromém domě v areálu hradu. Lobkowiczký palác otevřel nejstarší a největší, původními majiteli vlastněnou uměleckou sbírku, v roce 2007. Veškerý majetek jim zcizili nacisté v roce 1939. V roce 1948 znárodňovali komunisté. Po padesáti čtyřech letech, v roce 2002, byl majetek vrácen. Pět let probíhalo restaurování. Dnes ve svém pražském paláci žijí Alexandra a Wiliam Lobkowiczovi se třemi dětmi.

Od té doby si palác a jeho sbírky prohlédli např.Václav a Dagmar Havlovi, Laura Bushová, Lívie Klausová, Renée Flemingová … Ve dvaadvaceti sálech je vystavena část rodových soukromých uměleckých kolekcí.

Celý článek...

Zájezd Mnichov 2010

03.04.2012, 12:17 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1474

Mnichov
3.-6. června 2010 – proběhl zájezd Společnosti přátel UPM do Mnichova. Zpětně se k němu vracíme fotodokumentací naší členky, paní Marcely Pokorné. Atraktivní program zájezdu připravil pan Mgr. Jaroslav Sojka.

Celý článek...

Návštěva Národního technického muzea

26.03.2012, 10:04 , JUDr. Milan Čapek | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1425


1. března 2012 Společnost navštívila rekonstruované Národní technické muzeum v Praze. NTM bylo znovu otevřeno po čtyřleté rekonstrukci v únoru 2011.

 

Celý článek...

Zájezd Krakov 2011

26.01.2012, 09:22 , spol-upm | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1811

Ve dnech 9.- 12. června 2011 se uskutečnil tradiční jarní zájezd členů společnosti našim cílem byl tentokrát polský Krakow.

 

 

Celý článek...